עמדה 10/06 - הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר (מיסוי בינלאומי)

הזכאות לקבלת זיכוי בגין מסי חוץ ששולמו, לרבות עודף זיכוי שנוצר בגין מסי חוץ ששולמו, אינם ניתנים להעברה לאחר לרבות בדרך של הורשה. כך למשל, יורש אינו זכאי לנצל זיכוי מסי חוץ שנוצרו אצל המוריש.